'DE ROAD VAN 11'

 

Bestuur

Voorzitter: Harold Seegers (Jubilaris 1X11 jaar)

Penningmeester: Wim Beckers

Secretaris: Roy Verwijlen (Jubilaris 1X11 jaar)

Thei Jeurissen (Groatvorst)

Roger Meiboom

Ron Hannen (Jubilaris 1X11 jaar)

Leden

Prins: Noël Beckers

Jo Janssen

Jeroen Janssen (Jubilaris 1X11 jaar)

Leon Beckers

Antoine Fijneman

Bart Cnoops

Adjudanten/aspirant leden

Joep van Neer (Vorst)

Kay Knoops

Noud Schoenmakers

Jules Beckers

Maikel Vleeshouwers

Roel Heijnen

Dylan Beulen

Aspirant-leden

Ralph Goertz

Rob van der Vorst

Raudy Knoops

Steunend Lid

Desiree Cuypers

Lid in de orde van de Leefhöbber

Broer Wijnen ( St.Joost)

Til Richter

Jac Stassen

Jan Pustjens

Peter Graus

Pierre Vleeshouwers †

Har Slabbers (Linne)

Aanspreekpunten commissies

Prinsecommissie - Ron Hannen

Loterij - Ron Hannen

Waazelblaad / Sponsoring - Roger Meiboom

Optoch - Roy Verwijlen

Borde - Thei Jeurissen

Receptie - Wim Beckers

Website - Roger Meiboom / Roy Verwijlen

Facebook - Roger Meiboom / Antoine Fijneman

Duo Optoch - Wim Beckers / Harold Seegers

Privacy Policy

S.C.S. De Leefhöbbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.C.S. De Leefhöbbers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.C.S. De Leefhöbbers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Agenda

The Boer Bachelor Party
vrijdag 13 oktober, 2017

Lees meer »

Nieuws

Uitslag Loterij 2022!
donderdag 17 februari, 2022

Lees meer »

Foto's

Al ozze foto's stoan op Facebook. Klik hie om de foto's te bekieke!